พญ. สุมิตรา อวิรุทธ์นันท์

กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2