พญ.อัจฉรา อุ่นใจ

กุมารแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2