พญ.อัจฉริยา ย่งไทย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา(จากมหาวิทยาลัย/สาขา)
-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2562

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และ 2