พญ.อุษณีย์ รัตนทรงชัย

อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1