พญ.เกสร บริสุทธิ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และ 2