พญ.เลิศลักษณ์ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล

อายุรแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1