พ.ท.นพ.สายชล วียานนท์

ศัลยแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1