นพ.โดม เจริญทอง

ศัลยกรรม

-อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
-ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
-แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้่ำโพ1

&n

bsp;