MID YEAR Care สุขภาพดี 4 ต่อ

ต่อที่ 1 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Buffet Check up

"จ่ายแค่ครั้งเดียว! ตรวจได้ไม่จำกัด ตลอด 1 ปี"(สูงสุดไม่เกิน 6 ครั้ง)

หมายเหตุ : กรุณางดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ

รายการตรวจเพิ่มเติม ความเสี่ยงเฉพาะด้าน

"สามารถเลือกตรวจได้ 6 รายการ จำนวน 1 ครั้ง"

หมายเหตุ : 1.เมื่อท่านรับยา จะได้ส่วนลดค่ายา 5% (ยกเว้นค่ายาพิเศษ)

                                                         2.ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเพิ่มเติมเมื่อมีการรักษาต่อแพทย์เฉพาะทาง

                                                         3.หากมีการรักษาหรือตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 กรกฏาคม 2565 (ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565)

ต่อที่ 2 ส่วนลดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 กรกฏาคม 2565

ต่อที่ 3 อัพเกรดห้องพักและส่วนลดค่าห้องพัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ต่อที่ 4 Chest X-Ray สำหรับผู้ที่หายจากโควิด-19

หมายเหตุ : กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้า ที่คลินิกอายุรกรรม รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

โทร.056-000-111 ต่อ 510101

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565